XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Logistyczne - Teoria i Praktyka

"Resilient transport infrastructure - doświadczenia nauki i biznesu"

Konferencja

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Systemy Logistyczne - Teoria i Praktyka, która odbędzie się w dniach 3 - 5 września 2023 roku w Warszawie.

Tegoroczna konferencja w szczególności poświęcona będzie zagadnieniom związanym z odpornością systemów transportowych i logistycznych, a jej motto to „Resilient transport infrastructure – doświadczenia nauki i biznesu”. Wydarzenia ostatnich lat takie jak pandemia COVID-19, Brexit czy wojna w Ukrainie sprawiły, że systemy transportowe i systemy logistyczne stanęły przed niespotykanymi wcześniej wyzwaniami. Wyzwania te wymagają nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które są one przedmiotem intensywnych badań naukowych i wdrożeń w ostatnim czasie. Mamy nadzieję, że Konferencja LSTP 2023 pozwoli nam podsumować ten obszar badań i spojrzeć przez pryzmat odporności na całość nauki o transporcie i logistyce.

8
12

Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Logistyczne - Teoria i Praktyka jest jedną z dwóch głównych konferencji wydziałowych obok konferencji Transport XXI wieku. W tym roku organizowana będzie XII edycja konferencji LSTP.

Tegoroczna konferencja w szczególności poświęcona będzie zagadnieniom związanym z odpornością systemów transportowych i logistycznych, a jej motto to „Resilient transport infrastructure – doświadczenia nauki i biznesu”.

WT-znak (1)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem konferencji!

Lista czasopism rekomendowanych

Opisy prezentowanych referatów i posterów zostaną opublikowane w zeszycie streszczeń.

Ponadto autorzy będą mogli złożyć swoje referaty do publikacji w monografii konferencyjnej lub w punktowanych czasopismach.

Formatka streszczenia i monografii

Miejsce konferencji

Józefów k. Warszawy

Terminarz

Zgłoszenia i przesyłanie streszczeń: 15.07.2023

Wnoszenie opłaty konferencyjnej: 01.07.2023

Konferencja: 3-5.09.2023

Organizator:

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

Tel. +48 22 234 73 38

email: lstp.wt@pw.edu.pl

NIP: 525-000-58-34