Publikacje

Lista czasopism rekomendowanych

Opisy prezentowanych referatów i posterów zostaną opublikowane w zeszycie streszczeń.

Ponadto autorzy będą mogli złożyć swoje referaty do publikacji w monografii konferencyjnej lub w punktowanych czasopismach:

1. Archives of Transport. http://www.archivesoftransport.com/, 140 punktów MNiE;

2. WUT Journal of Transportation Engineering. https://pnpw-transport.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE, 70 punktów MNiE;

3. Railway Vehicles Pojazdy Szynowe. http://www.railvehicles.eu/ 70 punktów MNiE;

Formatka streszczenia i monografii

Wzór streszczeń EN-PL 2023 LSTP

Pobierz plik (docx, 69,28 kB)

Abstract template

Pobierz plik (docx, 100,27 kB)

Formatka artykułu do monografii

Pobierz plik (docx, 60,24 kB)

Abstract template

Pobierz plik (docx, 100,47 kB)

Monography template [in Polish]

Pobierz plik (docx, 60,48 kB)