Publikacje

Lista czasopism rekomendowanych

Opisy prezentowanych referatów i posterów zostaną opublikowane w zeszycie streszczeń.

Ponadto autorzy będą mogli złożyć swoje referaty do publikacji w monografii konferencyjnej lub w punktowanych czasopismach:

1. Archives of Transport. http://www.archivesoftransport.com/, 140 punktów MNiE;

2. WUT Journal of Transportation Engineering. https://pnpw-transport.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE, 20 punktów MNiE;

Formatka streszczenia i monografii

Wzór streszczeń EN-PL 2024 LSTP

Pobierz plik (docx, 497,53 kB)

Summary template EN-PL 2024 LSTP

Pobierz plik (docx, 497,53 kB)

Szablon prezentacji LSTP 2024 PL (16x9)

Pobierz plik (ppt, 299,50 kB)

Presentation template LSTP 2024 EN (16x9)

Pobierz plik (ppt, 299,00 kB)

Formatka_Monografia_2024 LSTP PL

Pobierz plik (docx, 60,57 kB)

Monography template [in Polish]

Pobierz plik (docx, 60,57 kB)