Tematyka LSTP

Tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień z obszaru logistyki i transportu

1. Innowacje a technologie transportowe

2. Resilient transport system - infrastruktura i organizacja

3. Niezawodność i ryzyko w transporcie

4. Bezpieczeństwo i jakość w transporcie i logistyce

5. Koszty w transporcie i logistyce 

6. Modelowanie i symulacja systemów logistycznych i transportowych

7. Sieci logistyczne i łańcuchy dostaw

8. Zrównoważony rozwój transportu

9. Ekologia

10. Intralogistyka

11. IT/OT i Logistyka 4.0

12. E-commerce i logistyka miejska

13. Transport publiczny i miejski

14. Panele tematyczne

15. Panel młodych naukowców

regaly1
Kolejki1