Komitety

Komitet Naukowy

 

Borucka Anna – Wojskowa Akademia Techniczna

Bukowski Lech – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Bulgakova Iuliia – National Aviation University

Burciu Zbigniew – Akademia Morska w Gdyni

Chrzan Marcin – UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Filina-Dawidowicz Ludmiła – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Gołda Paweł – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Grabarek Iwona – Politechnika Warszawska

Idzior Marek – Politechnika Poznańska

Izdebski Mariusz – Politechnika Warszawska

Jachimowski Roland – Politechnika Warszawska

Jacyna Marianna - Politechnika Warszawska

Jacyna-Gołda Ilona – Politechnika Warszawska

Jałowiec Tomasz – Akademia Sztuki Wojennej

Kardas-Cinal Ewa – Politechnika Warszawska

Kisperska-Moroń Danuta – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kłodawski Michał – Politechnika Warszawska

Korzeb Jarosław – Politechnika Warszawska

Kukulski Jacek – Politechnika Warszawska

Kuznetsov Valeriy – Railway Research Institute

Lozia Zbigniew – Politechnika Warszawska

Łukasik Zbigniew – UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Mazurkiewicz Dariusz – Politechnika Lubelska

Merkisz Jerzy – Politechnika Poznańska

Merkisz-Guranowska Agnieszka – Politechnika Poznańska

Michlowicz Edward – Akademia Górniczo-Hutnicza

Mironiuk Waldemar – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Mitkow Szymon – Wojskowa Akademia Techniczna

Nader Mirosław – Politechnika Warszawska

Niewiadomski Przemysław – Uniwersytet Zielonogórski

Nowakowski Tomasz – Politechnika Wrocławska

Pyza Dariusz – Politechnika Warszawska

Rosiński Adam – Politechnika Warszawska

Santarek Krzysztof – Politechnika Warszawska

Semenov Iouri – WSB w Poznaniu

Skorupski Jacek – Politechnika Warszawska

Szarata Andrzej – Politechnika Krakowska

Szczepański Emilian – Politechnika Warszawska

Ślęzak Marcin – Instytut Transportu Samochodowego

Świderski Andrzej – Instytut Transportu Samochodowego

Toruń Andrzej – Instytut Kolejnictwa

Tubis Agnieszka – Politechnika Wrocławska

Wasiak Mariusz – Politechnika Warszawska

Wawrzyński Wojciech – Politechnika Warszawska

Zboiński Krzysztof – Politechnika Warszawska

Zieja Mariusz – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Żak Jolanta – Politechnika Warszawska

Żochowska Renata – Politechnika Śląska

Siergiejczyk Mirosław – Politechnika Warszawska

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Konrad Lewczuk

Wiceprzewodniczący

Mirosław Siergiejczyk

Sekretarz

Karol Nehring

Członkowie

Piotr Gołębiowski

Aleksandra Zabielska

Michał Lasota

4